Seminarium branżowe

logo_utplogo1_seminariumlogo_rci

Szanowni Państwo

Władze Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej serdecznie zapraszają na Seminarium

 Tematem Seminarium jest:

„Realizacja II etapu RCI na Wydziale TiICh”

W ramach Seminarium odbędą się prezentacje:

 • Regionalnego Centrum Badania Żywności i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
 • Regionalnego Laboratorium Badania Polimerów i Tworzyw Sztycznych
 • zakupionej w ramach projektu „II etap RCI” aparatury badawczej i pomiarowej
 • możliwości współpracy Uczelnia-firma
 • „Potrzeba współpracy Moja firma – Uczelnia”

Seminarium rozpocznie się 13.12.2010 o godz. 1200 w Auli Wydziału

(2 piętro) przy ul. Seminaryjnej 3

Ramowy Plan planowanego na 13.12.2010 (poniedziałek)

Seminarium poświęconego „Realizacji II etapu RCI” na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.

12.00 – Powitanie przybyłych gości
12.10Krótka charakterystyka projektu w skali uczelnianejkierownik projektu, bądź koordynator
12.20 – UM Kuj.-pom. – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji – dr Andrzej Potoczek
12.30Przedstawienie w skrócie ogólnej charakterystyki RCBŻiUPS i RLBPiTdr inż. Grażyna Gozdecka Kierownik Centrum; dr inż. Kazimierz Piszczek Kierownik Laboratorium
12.40Zaprezentowanie poszczególnych laboratoriów/pracowni przez ich kierowników – możliwości badawcze poszczególnych jednostek w oparciu o zakupioną aparaturę,  jak możemy się w pisać w rozwój nowych technologii przy wykorzystaniu projektów B+R i innych.

W ramach Regionalnego Centrum Badania Żywności i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

Laboratorium Inżynierii Procesów, Technologii i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

 • Pracownia bioprocesowa – dr hab. inż. Marek Wójcik
 • Pracownia procesów jednostkowych w technologii żywności – dr inż. Grażyna Gozdecka
 • Pracownia oceny urządzeń i linii technologicznych – dr inż. Marek Domoradzki
 • Pracownia projektowania procesów w technologii żywności – mgr inż. Krzysztof Żywociński

Laboratorium Badania Żywności i Surowców Spożywczych

 • Pracownia analiz spektroskopowych żywności – mgr inż. Katarzyna Witt
 • Pracownia instrumentalnych metod oznaczania właściwości składników żywności – dr inż. Franciszek Ścigalski
 • Pracownia chromatograficznych metod oznaczania składników żywności – dr inż. Grażyna Wejnerowska
 • Pracownia badań organoleptycznych żywności – dr inż. Grażyna Gozdecka

W ramach Regionalnego Laboratorium Badania Polimerów i Tworzyw Polimerowych

 • Pracownia badań strukturalnych – mgr inż. Katarzyna Skórczewska
 • Pracownia badań własności fizycznych i użytkowych – doc. dr Stanisław Zajchowski

13.00 – Przerwa kawowa
13.15 – Prezentacja Koła Naukowego Chemików „Pentryt” – Propozycja współpracy w ramach poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
13.25 – Potrzeby rozwojowe firm naszego regionu.
14.00(14.30) – Planowane zakończenie seminarium.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zapytania prosimy wysyłać na maila: waldi_wis@utp.edu.pl
lub telefonicznie (052) 374 9018

logo2_seminarium

Komentarze są wyłączone.